tru moi, khu trung

Dò Tìm Phát Hiện Mối Bằng Máy Termatrac

Giới thiệu về sản phẩm Termatrac
Termatrac là một thiết bị tiên tiến hàng đầu thế giới trong việc phát hiện, xác nhận và theo dõi sự hiện diện của những con mối.
-Với Radar được cấp bằng sáng chế công nhận độc quyền chế tạo, kèm theo 1 bộ cảm biến nhiệt cộng với 1 bộ cảm biến độ ẩm từ xa. Sự kết hợp 3 trong 1, Termatrac là công cụ tối ưu cho các kỹ thuật quản lý dịch hại chuyên nghiệp.
-Việc phát hiện, xác nhận và theo dõi sự hiện diện của mối thông qua sự kết hợp khéo léo công nghệ vượt trội của radar cùng với sự hỗ trợ của cảm biến nhiệt và độ ẩm.
-Termatrac cũng cho phép truy cập dữ liệu trực tuyến hay không trực tuyến để phân tích những nội dung được cập nhật thường xuyên.
-Việc sử dụng hạn chế hóa chất cũng là kết quả góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường. *Là một công cụ tiện ích 3 trong 1:
-Hệ thống...
Phát hiện mối Radar Công nghệ Lợi ích của Radar phát hiện Mối
- Các Termatrac Mối hệ thống Radar phát hiện, ra mắt vào năm 1999, cách mạng hóa cách thức mà các tổ chức kiểm soát dịch hại thực hiện phát hiện mối và các dịch vụ kiểm soát. Đó là lần đầu tiên và...
Bộ Cảm Biến Độ Ẩm Cảm biến độ ẩm được xây dựng vào Termatrac T3i sắp xếp hợp lý các kỹ thuật kiểm soát dịch hại khả năng để xác định nồng độ của độ ẩm trong tường điển hình của khu vực rủi ro mối.
Quét nhanh ẩm Phân tích
Cảm biến độ ẩm...
Bộ Cảm Biến Nhiệt Cảm biến nhiệt từ xa với Hướng dẫn Laser được xây dựng vào Termatrac T3i cầm tay đơn vị thực hiện một vai trò tương tự như một máy ảnh hình ảnh nhiệt (trừ khả năng thị giác), cho phép các nhà điều hành để quét khu vực rủi ro...

Sản phẩm

Dịch vụ

Online

Online Lượt truy cập